دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

26 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018461
کیفیت:  اصلی
Power Supply 3.75V<br /> SNR 90dB<br /> THD+N 70dB<br /> Crosstalk 86dB
وضعیت موجود
62,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018270
کیفیت:  اصلی
Switch Mode Power Supply ICs
وضعیت موجود
41,250  تومان
1+ تعداد

40,000          
20+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018268
کیفیت:  اصلی
Switch Mode Power Supply ICs
وضعیت موجود
22,500  تومان
1+ تعداد

21,850          
20+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018271
کیفیت:  کپی
Switch Mode Power Supply ICs
وضعیت موجود
8,750  تومان
1+ تعداد

8,375          
20+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC218501654099446
کیفیت:  اصلی
Dual Precision Single Supply uPower Operational Amplifier 8-SOIC 0 to 70
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018269
کیفیت:  اصلی
Switch Mode Power Supply ICs
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018272
کیفیت:  اصلی
Switch Mode Power Supply ICs
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017923
کیفیت:  اصلی
منبع تغذیه صنعتی
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017925
کیفیت:  اصلی
منبع تغذیه صنعتی MEHR
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017917
کیفیت:  اصلی
منبع تغذیه
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017919
کیفیت:  اصلی
منبع تغذیه صنعتی
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017924
کیفیت:  اصلی
منبع تغذیه صنعتی
-- اتمام موجودی --
منو