دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

55 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016865
کیفیت:  کپی
ترایاک 8 آمپری سایز TO220 کپی<br /> BTB08 Series 600 Vdrm 8 A Flange Mount Standard Triac AC Switch - TO-220AB
وضعیت موجود
4,163  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016486
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
3,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016487
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
3,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018432
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
3,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018430
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
3,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018431
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018433
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016482
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016492
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,063  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016494
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016483
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC245841658230208
کیفیت:  اصلی
VARISTOR 35V 5MM
-- اتمام موجودی --
منو