دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

13 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017148
کیفیت:  اصلی
DIP power Schottky rectifier 100V 2*15*TO247
وضعیت: موجود
25,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017146
کیفیت:  اصلی
DIP-Dual Schottky Rectifier 30A 45V
وضعیت: موجود
16,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017145
کیفیت:  اصلی
DIP-Dual, Schottky-Gl, 45V, 2x15A(Tc=130ّ)
وضعیت: موجود
15,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017142
کیفیت:  کپی
DIP Schottky 3A
وضعیت: موجود
2,025  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017139
کیفیت:  کپی
DIP Schottky 3A
وضعیت: موجود
1,913  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017136
کیفیت:  اصلی
DIP-Schottky Barrier Rectifie, 60V, 3A
وضعیت: موجود
1,800  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017135
کیفیت:  اصلی
DIP-Schottky-Gl, 60V, 3A, Uf<0,65(3A)
وضعیت: موجود
1,688  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017132
کیفیت:  اصلی
DIP-SCHOTTKY, RECTIF, 1A, 100V*DO-41
وضعیت: موجود
1,463  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017123
کیفیت:  اصلی
DIP-Schottky-Di, 30V, 0,2A, <5ns-(ST)
وضعیت: موجود
788  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017120
کیفیت:  اصلی
SMD-Schottky-Gl, 100V, 1A,*DO-214AC
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017118
کیفیت:  اصلی
DIP-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A)
وضعیت: موجود
540  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017117
کیفیت:  اصلی
SMD-Schottky-Gl, 40V, 3A, Uf<0,475V(3A)*DO-214AB (1N5822)
وضعیت: موجود
506  تومان
20+ تعداد

منو