دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

111 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017091
کیفیت:  اصلی
DIP-Bridge Rectifier-50A-1000V
وضعیت: موجود
37,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017147
کیفیت:  اصلی
DIP =MBR30100 ON
وضعیت: موجود
34,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017149
کیفیت:  کپی
DIP-Heigh Voltage Recifire, 12000V, 0.45A-MICROWAVE
وضعیت: موجود
30,375  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017099
کیفیت:  نوسازی شده
DIP-Metal Rectifier, 100V, 10A / RUSS
وضعیت: موجود
28,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017148
کیفیت:  اصلی
DIP power Schottky rectifier 100V 2*15*TO247
وضعیت: موجود
25,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017090
کیفیت:  اصلی
DIP-Bridge Rectifier-50A-1000V
وضعیت: موجود
21,375  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016706
کیفیت:  اصلی
قطعات ماینر MINER
وضعیت: موجود
20,250  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017088
کیفیت:  اصلی
DIP-Bridge Rectifier-35A-1000V
وضعیت: موجود
20,250  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017146
کیفیت:  اصلی
DIP-Dual Schottky Rectifier 30A 45V
وضعیت: موجود
16,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017145
کیفیت:  اصلی
DIP-Dual, Schottky-Gl, 45V, 2x15A(Tc=130ّ)
وضعیت: موجود
15,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017084
کیفیت:  اصلی
DIP-Bridge Rectifier-25A-1000V
وضعیت: موجود
13,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017144
کیفیت:  اصلی
DIP-TO247-Fast Recovery Rectifire- 200V, 30A
وضعیت: موجود
13,500  تومان
1+ تعداد

منو