دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

23 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016862
کیفیت:  اصلی
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت: موجود
202,500  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016860
کیفیت:  اصلی
ترایاک 25 آمپری سایز RD91 قابلمه ای
وضعیت: موجود
101,250  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016863
کیفیت:  کپی
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت: موجود
61,875  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016864
کیفیت:  اصلی
ترایاک 40 آمپری سایز TOP3
وضعیت: موجود
29,250  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016858
کیفیت:  اصلی
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت: موجود
18,900  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018355
کیفیت:  اصلی
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت: موجود
18,000  تومان
2+ تعداد

17,910          
20+ 

17,550          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018357
کیفیت:  اصلی
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت: موجود
15,750  تومان
2+ تعداد

15,525          
20+ 

15,300          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016857
کیفیت:  اصلی
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت: موجود
16,425  تومان
50+ تعداد

15,188          
2+ 

15,165          
20+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018356
کیفیت:  اصلی
ترایاک 8 آمپری سایز TO220
وضعیت: موجود
13,500  تومان
2+ تعداد

13,275          
20+ 

13,050          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016861
کیفیت:  کپی
ترایاک 26 آمپری سایز TOP3 کپی
وضعیت: موجود
12,375  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016852
کیفیت:  اصلی
ترایاک 4 آمپری سایز TO220
وضعیت: موجود
11,250  تومان
2+ تعداد

11,025          
20+ 

10,800          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016856
کیفیت:  کپی
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت: موجود
9,000  تومان
2+ تعداد

8,775          
20+ 

8,550          
50+ 

منو