دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

143 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018251
کیفیت:  اصلی
General perpose power transistor
وضعیت موجود
112,500  تومان
1+ تعداد

110,000          
11+ 

106,250          
50+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC237131656528670
کیفیت:  اصلی
NPN 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
50,000  تومان
1+ تعداد

49,000          
10+ 

47,500          
25+ 

47,000          
50+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC208591652816304
کیفیت:  اصلی
TO-3P NPN 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
40,000  تومان
1+ تعداد

39,200          
10+ 

38,000          
25+ 

37,500          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018469
کیفیت:  اصلی
Bipolar (Bjt) Single Transistor Npn 10 0V 3MHz 125 W 25 A / TO247
وضعیت موجود
27,500  تومان
1+ تعداد

26,400          
10+ 

25,344          
50+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018493
کیفیت:  کپی
High Voltage Fast Switching NPN Power Transistor GP BJT NPN 400V 12A 3Pin (3+Tab) / TO 247
وضعیت موجود
17,500  تومان
1+ تعداد

17,250          
10+ 

17,000          
25+ 

16,500          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018494
کیفیت:  اصلی
NPN Power Transistor 40 0V CE Breakdown 12 A / TO220
وضعیت موجود
13,500  تومان
1+ تعداد

13,250          
10+ 

13,000          
50+ 

12,500          
100+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018496
کیفیت:  اصلی
Trans GP BJT NPN 400V 8A 80000mW 3Pin(3+Tab) / TO220AB
وضعیت موجود
11,250  تومان
1+ تعداد

11,025          
10+ 

10,695          
100+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018380
کیفیت:  کپی
NPN Silicon Switching Transistor 5 0V 800mA / TO 18
وضعیت موجود
11,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018274
کیفیت:  اصلی
NPN 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
10,625  تومان
1+ تعداد

10,200          
20+ 

9,790          
100+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018480
کیفیت:  اصلی
NPN Medium Power Transistors<br /> Collector Emitter Voltage = 40v<br /> Collector Current Continuous = 1A
وضعیت موجود
10,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018478
کیفیت:  اصلی
Transistor NPN 45V 0.2A / TO 18
وضعیت موجود
9,375  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018479
کیفیت:  اصلی
Transistor NPN 25V 0.2A / TO 18
-- اتمام موجودی --
منو