دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

6 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC192111646555052
کیفیت:  اصلی
TIP Series 60 V 8 A NPN Medium Power Darlington Silicon Transistor - TO-220AB
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC194711647445792
کیفیت:  اصلی
TIP142 Series 100 V 10 A NPN Epitaxial Silicon Darlington Transistor - TO-220-3<br /> NPN+DA+DI100V10A ZA
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC192191646584047
کیفیت:  اصلی
ROHM 2SD1383KT146B NPN Darlington Transistor; 0.3 A 32 V HFE: 5000; 3-Pin SMT
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC187571643307243
کیفیت:  اصلی
TIP122 Series NPN/PNP 10 0V 5 A Complimentary Darlington Transistor TO220 3
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC187891643882960
کیفیت:  اصلی
Transistor Darlington Array NPN 50V 0.5A 18Pin SOL SMD
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC191411646426748
کیفیت:  اصلی
Bipolar Junction Transistor (BJT) NPN Darlington 200V 8A 60W TO-220-3
-- اتمام موجودی --
منو