دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

373 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018386
کیفیت:  اصلی
MOSFET N CH Si 600V 38.8A<br /> 3Pin(3+Tab) TO 247
وضعیت موجود
118,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018251
کیفیت:  اصلی
General perpose power transistor
وضعیت موجود
112,500  تومان
1+ تعداد

110,000          
11+ 

106,250          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018392
کیفیت:  اصلی
Unijunction Silicon Transistor TO 18 Ip=5ua Max
وضعیت موجود
87,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016702
کیفیت:  اصلی
قطعات ماینر
وضعیت موجود
67,500  تومان
1+ تعداد

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC239221657095144
کیفیت:  اصلی
PNP 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
50,000  تومان
1+ تعداد

49,000          
10+ 

47,500          
25+ 

47,000          
50+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC237131656528670
کیفیت:  اصلی
NPN 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
50,000  تومان
1+ تعداد

49,000          
10+ 

47,500          
25+ 

47,000          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017751
کیفیت:  اصلی
POWER MOSFET N CH 500V 20A 280W*TO 247
وضعیت موجود
50,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016701
کیفیت:  اصلی
قطعات ماینر
وضعیت موجود
48,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017747
کیفیت:  اصلی
POWER MOSFET N CH 200V 50A 300W*TO247AC
-- اتمام موجودی --
1 دیدگاه
کد کالا  BEPC017746
کیفیت:  اصلی
POWER MOSFET N CH 200V 30A 214W*TO247AC
وضعیت موجود
47,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017168
کیفیت:  اصلی
600V 41 70A TO 247AC
وضعیت موجود
46,250  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017732
کیفیت:  اصلی
POWER MOSFET N CH 82A 75V 230W*D2PAK
وضعیت موجود
42,500  تومان
1+ تعداد

منو