دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

300 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017974
کیفیت:  اصلی
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(12*6) برند:FUJY سازنده:ژاپن بسته بندی:نواری SMD
وضعیت: موجود
864  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016843
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک SAMSUNG
وضعیت: موجود
788  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016835
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک CCT
وضعیت: موجود
624  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016834
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک YAGEO
وضعیت: موجود
495  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016842
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک SAMSUNG
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016828
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک FH
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016830
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک FH
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016833
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک FH
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016837
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک FH
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016839
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک FH
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016841
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک FH
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016845
کیفیت:  اصلی
خازن نصب سطحی مارک FH
وضعیت: موجود
428  تومان
25+ تعداد

منو