دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

122 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018628
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 4.7NF/400V=2G472J
وضعیت: موجود
7,313  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018624
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 3.3UF/400V =2G335J
وضعیت: موجود
5,063  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018596
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 1.5UF/630V = 2J155J
وضعیت: موجود
4,500  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018613
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 2.2NF/400V = 2G222J
وضعیت: موجود
4,500  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018464
کیفیت:  اصلی
155J630V
وضعیت: موجود
4,219  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018610
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 1UF/630V = 2J105J
وضعیت: موجود
3,938  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018463
کیفیت:  اصلی
155J400V
وضعیت: موجود
3,600  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018595
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 1.5UF/400V = 2G155J
وضعیت: موجود
3,375  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018443
کیفیت:  اصلی
خارن مولتی لایر 220 نانوفاراد 50 ولتی / دیپ
وضعیت: موجود
3,375  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018635
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 680NF/450V=2W684J
وضعیت: موجود
3,038  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018632
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 470NF/630V=2J474J
وضعیت: موجود
2,813  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018590
کیفیت:  اصلی
Polyester Cap<br /> 1.5UF/250V = 155J
وضعیت: موجود
2,813  تومان
20+ تعداد

منو