دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

29 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC187921643900867
کیفیت:  اصلی
Crystal 32.768KHz ±20ppm (Tol) 12.5pF FUND 70000Ohm 2Pin CSMD T/R
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC187931643901025
کیفیت:  اصلی
Oscillator 8MHz SMD 5x7mm
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015072
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL DIP4PIN
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015071
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC012184
کیفیت:  اصلی
کریستال 14.7456 مگاهرتز دقیق
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015063
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015053
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015052
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015058
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015069
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015050
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015054
کیفیت:  اصلی
CRYSTAL
-- اتمام موجودی --
منو