دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

10 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018399
کیفیت:  اصلی
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 6وات<br /> ضخامت :6 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
110,000  تومان
1+ تعداد

106,250          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018400
کیفیت:  اصلی
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 8وات<br /> پهنا :8 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
110,000  تومان
1+ تعداد

106,250          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018395
کیفیت:  اصلی
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
500  تومان
20+ تعداد

481          
100+ 

463          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018398
کیفیت:  اصلی
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
500  تومان
20+ تعداد

481          
100+ 

463          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018394
کیفیت:  اصلی
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
411  تومان
20+ تعداد

350          
100+ 

325          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018397
کیفیت:  اصلی
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
375  تومان
20+ تعداد

350          
100+ 

325          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018393
کیفیت:  اصلی
الیدی نصب سطحی سایز 2835 نیم وات
وضعیت موجود
250  تومان
20+ تعداد

231          
100+ 

219          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018396
کیفیت:  اصلی
الیدی نصب سطحی سایز 2835 نیم وات
وضعیت موجود
250  تومان
20+ تعداد

231          
100+ 

219          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015673
کیفیت:  اصلی
PCB
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC015670
کیفیت:  اصلی
پی سی بی آلومینیومی برای الیدی پاور 1 وات<br /> سایز 3535
-- اتمام موجودی --
منو