دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

55 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018399
کیفیت:  اصلی
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 6وات<br /> ضخامت :6 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت: موجود
99,000  تومان
1+ تعداد

95,625          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018400
کیفیت:  اصلی
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 8وات<br /> پهنا :8 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت: موجود
99,000  تومان
1+ تعداد

95,625          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017237
کیفیت:  اصلی
53R2UC-H-40-الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت: موجود
731  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017214
کیفیت:  اصلی
CYAN HG-DTYBG4SDWDN-اوال
وضعیت: موجود
692  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017241
کیفیت:  اصلی
HG-CMWN52SCOED-DSJ-الیدی کلاهی
وضعیت: موجود
675  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017244
کیفیت:  اصلی
HG-CM5W2SCOED-DSJ-الیدی کلاهی
وضعیت: موجود
675  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017240
کیفیت:  اصلی
53NW2SC-C-40-DSJ-الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت: موجود
619  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017236
کیفیت:  اصلی
HG-CM5P4SCYY-الیدی کلاهی
وضعیت: موجود
608  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017213
کیفیت:  اصلی
PINK HG-DTYP2SDWYY-اوال
وضعیت: موجود
579  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017212
کیفیت:  اصلی
WHITE HG-DTYW2SD-K-34-DSJ-اوال
وضعیت: موجود
568  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017235
کیفیت:  اصلی
53Y2UC-D-40-الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت: موجود
563  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017239
کیفیت:  اصلی
HG-CM5RSGB4CICKS-الیدی کلاهی
-- اتمام موجودی --
منو