دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

185 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018399
کیفیت:  اصلی
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 6وات<br /> ضخامت :6 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
110,000  تومان
1+ تعداد

106,250          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018400
کیفیت:  اصلی
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 8وات<br /> پهنا :8 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
110,000  تومان
1+ تعداد

106,250          
50+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC188421644133853
کیفیت:  اصلی
55V 100MA <br /> از این نوع اپتوکوپلر معمولا به عنوان قطعه مشابه یا جایگزین استفاده میشود
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018258
کیفیت:  اصلی
نمایشگر هفت بخش اولترا مینی mm8 (0.31 inch)
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018259
کیفیت:  اصلی
نمایشگر هفت بخش اولترا مینی mm8 (0.31 inch)
وضعیت موجود
1,875  تومان
0+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018372
کیفیت:  اصلی
فرستنده 5 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
1,500  تومان
5+ تعداد

1,470          
50+ 

1,425          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018375
کیفیت:  اصلی
فرستنده 3 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
1,000  تومان
5+ تعداد

938          
50+ 

875          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017237
کیفیت:  اصلی
53R2UC H 40 الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
813  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017214
کیفیت:  اصلی
CYAN HG DTYBG4SDWDN اوال
وضعیت موجود
769  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017241
کیفیت:  اصلی
HG CMWN52SCOED DSJ الیدی کلاهی
وضعیت موجود
750  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017244
کیفیت:  اصلی
HG CM5W2SCOED DSJ الیدی کلاهی
وضعیت موجود
750  تومان
100+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017240
کیفیت:  اصلی
53NW2SC C 40 DSJ الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
688  تومان
100+ تعداد

منو