دسته بندی قطعات

آخرین محصولات

9 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC010975
کیفیت:  اصلی
supply voltage supervisor IC's specifically designed for use as reset controllers in microcomputer and ...
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018472
کیفیت:  اصلی
Adjustable Precision Shunt Regulator 36V 100mA / SOT23 3
وضعیت: موجود
3,938  تومان
1+ تعداد

3,780          
20+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018471
کیفیت:  اصلی
Adjustable Precision Shunt Regulator 36V 100mA / TO 92
وضعیت: موجود
3,600  تومان
1+ تعداد

3,375          
20+ 

3,150          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC186921643092936
کیفیت:  اصلی
Voltage References LT1029 5V Bandgap
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC012362
کیفیت:  اصلی
Microprocessor Supervisory Circuits ADM690–ADM695
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC190301645002473
کیفیت:  اصلی
5V single supply voltage supervisor with programmable delay time SOIC8 0 to 70
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC200781649614087
کیفیت:  اصلی
Voltage Reference Programmable 2.5 Volt 5 Volt 7.5 Volt 10 Volt 10 mA 8-Pin PDIP
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014625
کیفیت:  اصلی
Voltage Reference Precision Shunt TO 226AA 3
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC008285
کیفیت:  اصلی
آی سی
-- اتمام موجودی --
منو