دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

73 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016979
کیفیت:  اصلی
MCU 32-bit ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 3.3V Automotive 144-Pin LQFP
وضعیت: موجود
900,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017382
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
826,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017415
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
821,250  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017403
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
708,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017383
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
450,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017405
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
445,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017404
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
424,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017414
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
371,250  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017407
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
340,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017410
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
337,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017386
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
326,250  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017385
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
320,625  تومان
1+ تعداد

منو