دسته بندی قطعات

آخرین محصولات

10 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014685
کیفیت:  اصلی
DIP ) timer, delay, pulse generation, and oscillator
وضعیت: موجود
5,006  تومان
1+ تعداد

4,838          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014684
کیفیت:  کپی
Single timer, delay, pulse generation, and oscillator / SOP-8
وضعیت: موجود
844  تومان
1+ تعداد

833          
50+ 

788          
100+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018571
کیفیت:  اصلی
DS1305EN Integrated Real Time Clock Serial Alarm RTC
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014564
کیفیت:  اصلی
DIP IC COPY CHN
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC011722
کیفیت:  اصلی
Digital Alarm Clocks.
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC008275
کیفیت:  اصلی
DIP IC DUAL TIMER. TEMP 0 -TI-ORIGINAL<br /> timer, delay, pulse generation, and oscillator
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014567
کیفیت:  اصلی
SMD-IC-COPY
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014565
کیفیت:  اصلی
DIP ORIGINAL 1818A6-PHL
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014682
کیفیت:  کپی
timer, delay, pulse generation, and oscillator
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC012354
کیفیت:  اصلی
آی سی
-- اتمام موجودی --
منو