دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

60 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016815
کیفیت:  اصلی
LFXX Series 500 mA 3.3 V Fixed VLDO Voltage Regulator with Inhibit
وضعیت: موجود
19,688  تومان
1+ تعداد

19,350          
20+ 

18,990          
300+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018390
کیفیت:  اصلی
LFXX Series 500 mA 3.3 V Fixed VLDO Voltage Regulator with Inhibit - DPAK/TO252
وضعیت: موجود
13,500  تومان
1+ تعداد

12,600          
20+ 

11,250          
300+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016821
کیفیت:  اصلی
رگولاتور نصب سطحی متغیر 3 آمپری 5 پین سایز TO263 مارک NS
وضعیت: موجود
8,831  تومان
2+ تعداد

8,719          
21+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016822
کیفیت:  اصلی
رگولاتور متغیر 3از1/3 تا 37 ولت 3 آمپری 5 پین سایز TO220 مارک NS
وضعیت: موجود
6,581  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC009759
کیفیت:  کپی
adjustable linear voltage regulator 5A, 40V, low-IQ / TO-220
وضعیت: موجود
6,525  تومان
1+ تعداد

6,390          
10+ 

6,300          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016820
کیفیت:  اصلی
رگولاتور متغیر 3 آمپری 5 پین سایز TO220 مارک NS
وضعیت: موجود
6,413  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016818
کیفیت:  اصلی
رگولاتور 5 ولت 3 آمپری 5 پین سایز TO220 مارک NS
وضعیت: موجود
6,188  تومان
2+ تعداد

6,129          
20+ 

5,906          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016817
کیفیت:  اصلی
رگولاتور 12 ولت 3 آمپری 5 پین سایز TO220 مارک NS
وضعیت: موجود
6,131  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016816
کیفیت:  اصلی
LM2575T-12V
وضعیت: موجود
5,794  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016789
کیفیت:  اصلی
رگولاتور 9 ولتی سایز TO220
وضعیت: موجود
5,175  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018255
کیفیت:  اصلی
رگولاتور متغیر 1/2 تا 37 ولت سایز TO220 مارک ST
وضعیت: موجود
5,175  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016787
کیفیت:  اصلی
رگولاتور 8 ولتی سایز TO220
وضعیت: موجود
4,950  تومان
2+ تعداد

منو