دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

83 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017382
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F1 ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 2.5V/3.3V 144-Pin LQFP Tray
وضعیت: موجود
826,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017403
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
وضعیت: موجود
708,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017415
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> MCU 32Bit STM32F ARM Based Cortex M7 RISC 1MB Flash 176Pin LQFP Tray
وضعیت: موجود
693,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017408
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 256KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت: موجود
470,025  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017385
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> High-performance ARM Cortex-M3 MCU with 256 Kbytes Flash, 120 MHz CPU, ART Accelerator
وضعیت: موجود
450,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017383
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 64-Pin LQFP Tray
وضعیت: موجود
450,000  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017405
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت: موجود
445,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017404
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> High-performance ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 120 MHz CPU, ART Accelerator
وضعیت: موجود
424,125  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017386
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> ARM Cortex-M3 STM32 F1 Microcontroller 32-Bit 72MHz 64kB FLASH LQFP48
وضعیت: موجود
418,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017414
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> High performance ARM Cortex M3 MCU with 512 Kbytes Flash 120MHz CPU ART Accelerator
وضعیت: موجود
371,250  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017407
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
وضعیت: موجود
340,875  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017410
کیفیت:  اصلی
ORIGINAL
-- اتمام موجودی --
منو