دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

13 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014565
کیفیت:  اصلی
64*8 Serial I2C Real Time Clock / DIP8
وضعیت: موجود
30,002  تومان
1+ تعداد

29,399          
10+ 

28,517          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014564
کیفیت:  کپی
64*8 Serial I2C Real Time Clock / DIP8 (Copy)
وضعیت: موجود
5,504  تومان
1+ تعداد

5,378          
10+ 

5,216          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014685
کیفیت:  اصلی
DIP) timer delay pulse generation and oscillator
وضعیت: موجود
5,006  تومان
1+ تعداد

4,838          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014684
کیفیت:  کپی
Single timer delay pulse generation and oscillator / SOP 8
وضعیت: موجود
844  تومان
1+ تعداد

833          
50+ 

788          
100+ 

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC189791644740677
کیفیت:  اصلی
Synthesizer; 28 Lead SSOP28; 3.3V (Nom.)/ 5V (Nom.); 96mA (Max.); 125MHz
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC200571649608348
کیفیت:  اصلی
Real Time Clock Parallel 8Kbyte Clock/Calendar/NV Timekeeping RAM/Battery Backup 28-Pin PCDIP Tube
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018571
کیفیت:  اصلی
DS1305EN Integrated Real Time Clock Serial Alarm RTC
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC011722
کیفیت:  اصلی
Digital Alarm Clocks.
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC012367
کیفیت:  اصلی
IC OSCILL GEN/VOLT CONTROL / Waveform Generator 14Pin PDIP
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC008275
کیفیت:  اصلی
DIPIC DUAL TIMER. TEMP 0 TI ORIGINAL<br /> timer delay pulse generation and oscillator
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014567
کیفیت:  اصلی
SMD IC COPY
-- اتمام موجودی --
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC014682
کیفیت:  کپی
timer delay pulse generation and oscillator
-- اتمام موجودی --
منو